new tai | old tai | 中文

ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ

作者: 时间:2020-01-10 10:32:46

 3b-5 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦈᦱᧃᧈ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ、 ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ。

 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ : ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦙᦹ ᦊᦲᧇ ᦂᦸᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦉᦲᧈ ᦍᦲᧁᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᧑ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦹᧅ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦍᦱᧄ ᦵᦵᦍᧇ ᧑ ᦺᦓ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦌᧄᧉ 。 ᧒ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦖᦴᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ 。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ , ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ , ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ , ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈᦺᦖᧈ ᦶᦏᧄ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᦱᧂ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。

  (ᦌᦴᧈ ᦊᦲᧈ ᦶᦋᧉ、 ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ)