new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2020-01-10 10:31:21

 3b-6 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦍᦲᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ  ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁ ᦋᦲᧃᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ. ᦉᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᧄ ᦄᦻ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᧃᧉ, ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)