new tai | old tai | 中文

᧗ ᦢᦱᧃᧉ ᧗ ᦷᦃᧂᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦋᦺᦙ ᦏᦜᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2020-01-06 15:17:00

  3b-4.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦀᦸᧅᧈ ᧒᧔ ᦆᧄ, ᦶᦎᧈ ᦂᧁᧈ ᦶᦎᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᧗ ᦢᦱᧃᧉ ᧗ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦳᧄᧈ ᦵᦑᧁ ᦞ ᦡᦱ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ、 ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ, ᦔᦲ ᧟ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦑᦲ ᦺᦩᧈ ᦺᦜ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ, ᧗ ᦢᦱᧃᧉ ᧗ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ: ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦡᦸᧃ ᦵᦡᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ 、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦑᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ, ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧈ ᦷᦙᧃ ᦙᦲ ᧒ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈᦢᦱᧃᧉ ᦵᦑᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄᧉ ᦂᧃ, ᦀᧁ ᦅᧄ ᦃᧇ、 ᦅᧄ ᦝᦸᧃᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦙᦱᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ, ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ、 ᦉᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦡᦲ、 ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ ᦶᦎᧄᧉ ᧞ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )