new tai | old tai | 中文

ᦟᦲᧉ ᦌᦹ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ

作者: 时间:2020-01-06 15:16:10

  3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦾᧉ ᧓ᦱ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ  ᦗᦰ ᦍᦰ  ᦺᦧ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦲᧁᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ、  ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦠᦲᧈ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦂᦸᧈ ᦶᦔᧂ、  ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、ᦃᦹᧃᧉ ᦠᦲᧃ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦠᧃᧉ  ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ、 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉᦙ ᦍᧂ、 ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ ᦜᦲᧈ、 ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦷᦆᧉ ᦟᦲᧃᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)