new tai | old tai | 中文

ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ

作者: 时间:2020-01-06 15:13:14

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦆᦸᧅ ᦅᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ。 ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦡᧇ  ᦺᦝ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦺᦖᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᧞ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ  ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ, ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦕᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ  ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ。

 (ᦷᦅᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)