new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2019-12-27 14:51:03

  3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᧞ ᦌᦳᧃᧈ (ᦋᦲᧈ) ᦞᦼ ᦃᦼᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ  ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ。 ( ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ) 

  ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ ᦁᧃ ᦏᦳᧂ ᦊᦱᧂ ᦃᦱᧁ、 ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦝᦴ ᦵᦐᦲ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᧁ ᦶᦝᧆ ᦓᧃᧉ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦁᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦀᧁ ᦵᦵᦝᧆ ᦓᧃᧉ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦐᧂᦉᦹ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦎᦲᧆ ᦊᦴᧈ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。     

( ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ 、 ᦗᧁᧈ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ )