new tai | old tai | 中文

ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦆᦱᧈ ᦜᧇ ᦺᦔ ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ

作者: 时间:2019-12-27 14:49:23

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ, ᦵᦙᦲᧈ ᦙᧃ ᦕᧆ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧉ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦃᧁ ᦶᦡᧂ ᦓᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦜᧇ ᦺᦔ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦈᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᧔ ᦵᦡᦲᧃ, ᦕᦸᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᧕ ᦵᦡᦲᧃ,ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧖ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。

 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧖ ᦎᦱ,ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ,ᦵᦙᦲᧈ ᦌᧁ ᦏᦱᧉ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦃᧁ ᦶᦡᧂ ᦑᦲᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᦱᧈ ᦌᦱ ᦠᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦜᧇ ᦺᦔ,ᦈᦸᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ。ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦵᦟᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦣᦾᧉ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧔᧗ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦔᦻ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦙᧁ ᦜᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ,ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ,ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦢᧁ ᦘᦸᧂᧈ ᦈᦹ  ᦺᦞᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ。 

  (ᦉᦹᧈ ᦎᦱᧈ)