new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-12-27 14:46:33

   3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ 、 ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ , ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ。

 ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦶᦟᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ, ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ, ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦃ ᦺᦝ、 ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ、 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦈᧅ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ 、 ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ、ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ 。

  ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦉ ᧟,  ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ。

  (ᦞᦱᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ)