new tai | old tai | 中文

ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧔ ᦗᧃ ᦵᦆᦲᧉ ᦔᦻ ᦺᦡᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦎᦻ ᦵᦍᦲᧅ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᦱᧉ ᦎᦻ

作者: 时间:2019-12-20 08:28:46

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦺᦓ ᦆᦻ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦉ ᦠᦻ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦨᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦊᦱ ᦋᦱᧉ ᦋᦲᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦗᦲᧃ ᦁᦱᧃᧈ ᧒ ᦗᦸᧅ ᦗᦸᧂᦰ ᧔ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦵᦆᦲᧉ ᦔᦻ ᦺᦔ ᦆᦻ ᦓᦱᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦺᦓ ᦆᦻ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦎᦻ, ᦵᦍᦲᧅ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒ ᦔᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦷᦟᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦍᦲᧁ ᦋᦲᧉ ᦈᧄ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ ᦓᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦏᦹᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦨᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦟᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦌᦲᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦌᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。 ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧓ ᦂᦸᧇ ᦐᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦌᦲᧃᧈ。ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦶᦟᧄ ᦵᦉ ᧟ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧓ ᦂᦸᧇ ᦺᦉᧈ ᦏᦳᧂ ᦊᦱᧂ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦡᦲ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦐᦽᧈ ᦖᦸᧃ ᦷᦠ ᧞ ᦟᦲᧄᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ, ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦞᦴᧉ ᦌᦸᧃᧈ, ᧟ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ ᦉᦹᧈ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦕᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦌᦲᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧂ ᦷᦟᧆ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦗᦻᧈ, ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦟᦲᧄᧉ ᦷᦆ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧒ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦵᦆᦲᧉ ᦔᦻ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦞᧃ ᧑,ᦷᦟᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦍᦲᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦈᧄ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦨᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦌᦹᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦏᧄ,ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦟᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦎᦱᧈ ᦗᦱᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ ᦉᦹᧈ ᦏᦹᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦌᦹᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧒ ᦂᦸᧇ (ᦂᦸᧇ ᦺᦐ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦗᧃ ᦵᦆᦲᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ) ᦐᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦌᦲᧃᧈ, ᦀᧁ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦡᦲ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦗᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ,ᦀᧁ ᦚᦱᧅ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦗᦸᧅ ᦏᦹᧂ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ ᦉᦹᧈ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ, ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦀᧁ ᦗᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᧒ ᦗᦳᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟ ᦏᦸᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦶᦝᧆ ᧞ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧒ ᦂᦸᧇ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦅᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦟᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦍᦲᧁ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ ᦉᦹᧈ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ。

   ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦺᦓ ᦆᦻ ᦓᦱᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ :  ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ ᧞  ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦈᧄ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦱᧉ ᦋᦲᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦗᦲᧃ ᦁᦱᧃᧈ ᧒ ᦗᦸᧅ ᦶᦙᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦵᦆᦲᧉ ᦔᦻ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱᧁ ᦺᦓ、ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦌᦹᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦱᧉ ᦋᦲᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦗᦲᧃ ᦁᦱᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦵᦆᦲᧉ ᦔᦻ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦜ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦌᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦎᦻ, ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦑᦲᧈ。

   (ᦈᧁᧈ ᦵᦍᧉ ᦘᦲᧃᧉ)