new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ

作者: 时间:2019-12-20 08:28:07

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦀᧁ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ、 ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦛᦼᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦗᦸᧇ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦏᦳᧅ ᦉᦳᧄ ᦟᦲᧂ ᦷᦍ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ 、 ᦋᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦈᦟᦓᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ, ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦏᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦂᦱᧃ  ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ , ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ(ᦐᦽᧈ) ᦔᦻ、 ᦏᦳᧂ ᦺᦉᧈ ᦷᦆ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧘᧐ ᦐᦽᧈ ᦔᦻ、 ᦂᦸᧅ ᦓᧄᧉ ᦢᦽ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒᧐ ᦐᦽᧈ 、 ᦏᦳᧂ ᦉᦳᧇ ᦟᦲᧂ ᦷᦍ ᧕᧐ ᦂᧇ。

 (ᦀᦲᦰ ᦆᧄ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)