new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔

作者: 时间:2019-12-20 08:27:12

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦉᧁᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ  ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᧘᧐ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧕ᦱ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ 。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦙᦲ  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ 、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ 、 “ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᧞ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ” ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ, ᦀᧁ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦝᧂ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ。

 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦉ ᧟ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅᧈ ᦞᦱᧈ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ  ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ , ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ  “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ” ᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ 、 ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ 、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ   ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ, ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

   (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ 、 ᦀᦲᦰ ᦣᧅ、 ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦨᦱᧂᧈ )