new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ

作者: 时间:2019-12-13 11:31:03

  3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ, ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ, ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ、 ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦁᧃ ᦀᧁ “ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ、 ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦠ ᦶᦃᧃ ᦺᦉᧈ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦶᦡᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ、ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ、ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ, ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ, ᦶᦩᧃᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ)。

   (ᦀᦲᦰ ᦶᦀᧃᧈ)