new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2019-12-13 11:30:01

   3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ” , ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ” 。

  ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦍᧂᧈᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦷᦛᧂᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦱᧃᧈ ᦺᦕ ᦗᦱᧃᧈ ᦙᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦓ ᦗᦱᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ, ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦗᦱᧃᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦍᧂ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦢᧁᧈ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧃᧉ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ, ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦀᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦷᦈᧆ ᦈᦱ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦴ ᦶᦩᧃ ᦂᧃ、 ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ、 ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦂᦱᧃ ᦀᦲᦰ ᦏᦲᦰ ᦙ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧑。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦐᦽᧈ ᦔᦻ。

  (ᦅᦱᧁᧈ ᦌᦱᧃᧉ ᦶᦋᧃᧈ)