new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2019-12-13 11:29:04

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦐᦸᧂ ᦉᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ “12.4” ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᦹ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。 ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦑᧄ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。 ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧕᧖ ᦑᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ。

 (ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦆᧄ) 


  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦳᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦝᦸᧂ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。 ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ 、ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦝᦸᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧖ ᦗᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ。

(ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦴᧉ ᦟᦲᧃᧉ)


  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ 、ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ; ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᦲᧁᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦠᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦗᦸᧂ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ; ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ, ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦔᦾᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦾᧉ “ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᧞ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ” ; ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ, ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦔᦾᧈ ᦷᦣᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦶᦉᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。  

 (ᦆᦴᧉ ᦵᦟᧀ)


 ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦵᦝᦲᧃᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ 、 ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦒᦲ ᧑ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦍᦳᧂᧉ ᦉᦸᧃᧈ ᦖᧁᧈ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ “ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ 、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦋ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ。 ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦠᧃᧉ, ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ᦞ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ ᧓ ᦗᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ。

  (ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦳᧂ ᦜᦲᧈ)   

3b-4 (1).jpg

 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦕ ᦵᦑᧆ。       (ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦆᧄ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂ)

3b-3 (1).jpg

ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦕ ᦵᦑᧆ。

   (ᦆᦴᧉ ᦵᦟᧀ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)