new tai | old tai | 中文

ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ

作者: 时间:2019-11-29 15:00:35

  3b-4 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧙ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦌᦱᧂ ᦔᦴᧈ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、 ᦵᦂᧇ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、 ᦃᦸᧄᧉ ᦖᦸᧉ ᦃᦸᧄᧉ ᦀᦸᧄ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧒᧘ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧘ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧓ ᦑᦲᧈ,ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦍᦳᧂ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧒᧔ ᦵᦣᦲᧃ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂᧈ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)