new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ”

作者: 时间:2019-11-29 14:59:52

  3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ “ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ”、 ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ“ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ” 。

  ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦣᦲᧄ ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧂ ᦷᦆᧉ, ᦵᦂᧇ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦏᦳᧂ ᦊᦱᧂ ᦃᦱᧁ、 ᦵᦔᦲᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦳᧅ ᦛᦱᧃ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦀᧁ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。   (ᦘᦳᧂᧉ ᦜᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ)