new tai | old tai | 中文

ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ

作者: 时间:2019-11-22 15:25:05

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦅᧁᧉ  ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ , ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,  ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦞ ᦏᦳᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ  ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦀ ᦏ ᦺᦓ “ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ” ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ。

  ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。 ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦠᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ “ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦝᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ”ᦁᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ  ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦆᦱ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ 、 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ、 ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ  ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦀᧁ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ、 ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦆᦱ ᦃᧁᧈ、 ᦂᦱᧃᧉ ᦣᧂ ᦇᦹᧃ、 ᦟᦲᧅ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦣᦴᧉ; ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦓᧇ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦙᦱ,ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦰ ᦺᦊᧈ、 ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦝᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦘ ᦤᦱ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦩᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,  ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。

 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅᦂᧄ ᦑᦹ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ,  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ  ᦞ ᦏᦳ ᦔ ᦏᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂ ᦐᦲᧄ  ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦃᦓ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

 (ᦓᦲᧁᧉ ᦟᦲᧃᧉ)