new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ

作者: 时间:2019-11-22 15:17:58

 3b-2 (1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦶᦕᧈᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ  ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ 、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ 。 

  ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦅᦲᧈ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ, ᦈᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ,ᦷᦍᧅ ᦙᦹ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ 。 ᦶᦩᧃᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦏᦹ ᦵᦋᦲᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ。 ᦵᦉ ᧟, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦷᦉᧅᧈ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦋᦸᧄᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ , ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ 、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ  ᦏᦻ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。

  ( ᦆᦸᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅᧈ )