new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ

作者: 时间:2019-11-15 17:25:56

   3b-3 (1).jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ-- ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦑ ᦍᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦂᧅ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦈᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ, ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᧂ ᦂᦱ 。 ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧃ ᦙᦲ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ, ᦠᦱᧅ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。 

  (ᦵᦞᧀ ᦌᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)