new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ

作者: 时间:2019-11-08 09:25:48

3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ, ᦙᦲ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

 ᦵᦗᦲᧈ  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦂᦱᧉᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ 、 ᦓᦱᧆ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ、 ᦈᧅ ᦟᦳᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ  ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ  ᦂᧄ ᦑᦹ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦺᦝ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦍᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᧇ ᦺᦝ 。 

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)