new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2019-11-08 09:24:41

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉᦀᦏᦺᦓ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ “ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ”。

 ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂ ᦋᦹᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦋᦴ ᦢᦲᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ、 ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ, ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ, ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦟᦰ ᦉ ᦖᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ、ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦳᧄ ᦑᦱᧂ。 ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ《ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ》, ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦲ ᧑《ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ 》, ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ 、 ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,  ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ, ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦙᦱ, ᦣᧁ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦊᦴᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ。

    (ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦌᦲᧉ)