new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2019-11-08 09:23:30

  3B-5 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦃᦻ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ“ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ”。

 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦀᧃᧈ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦡᦳᧆᧈ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᧞ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ 、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦁᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦍᦾᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ “ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ” ᦠᦹᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦍᦾᧈ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦃᦻ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ》, ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦡᦳᧆᧈ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ、 ᦢᧁᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ。 

      (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦱᧈ)