new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-11-08 09:16:50

3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦛᧃ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧈ, ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ   。 ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ, ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕᧐ ᦢᦲᧃᧉ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦞᦲ ᦶᦕᧈ ᦘᦲᧄ ᦅᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦉᧈ ᧓᧐ ᦂᦱᧃᧉ、 ᦕᦱᧉ ᦜᦸᧂ ᦌᦴ ᦶᦗᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦱ᧐ ᦁᧃ、 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ。    

  (ᦟᦴ ᦵᦙᧀᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)