new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦝᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ

作者: 时间:2019-10-31 16:42:16

  3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦝᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ。

  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ : “ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ” ᦅᦳᧃ ᧑ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦐᦱᧉ ᦙᦹ ᦊᦲᧇ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦀᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ。 ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ, ᦈᦹ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦵᦉ ᧟  ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦆᦴ ᦉᦸᧃ  ᦗᦱᧃᧈ ᦺᦡ ᦗᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ  ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦅᦹᧆᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ《ᦂᦱᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦝᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ 》。 

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦂᦱᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。 (ᦆᦻ ᦌᦳᧂᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)