new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ

作者: 时间:2019-10-31 16:41:21

  3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ、 ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦝᦴᧉ、 ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ、 ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦓᧃᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦌᦻᧉ、 ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ “ᦶᦟᧂ ᦌᦲᧃᧈ” ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ “ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦶᦟᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ”ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦜᦱᧃᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ, ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”  ᦶᦠᧂᧈ  ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ。

 ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦗᦸᧅ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦝᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ“ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦶᦟᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ” ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦜᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦈᦹ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ  ᦑᦱᧂ  ᦞᦼ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦆᦳᧃᧈ ᦝᦴ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ 、 ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦝᦹᧃᧉ  ᦎᦸᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦟᧁ ᦶᦋᧂ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ。

 (ᦀᦲᦰ ᦆᧄ)