new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ

作者: 时间:2019-09-27 17:35:31

  3b-3 (2).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ  ᦈᦱᧃᧈ(ᦌᦸ) ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ, ᦀ ᦏ ᦺᦓᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᦰ“ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ” ᧞ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ、 ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦁᧃ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ  ᧞ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦷᦈᧆ ᦈᦱ、 ᦞᦼᧈ ᦷᦗᧉ、 ᦑᦲᧈ ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦀᦴᧉ ᦈᦱ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。 

 (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦌᧃᧉ )