new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ

作者: 时间:2019-09-27 17:34:50

 3b-5 (2).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ  ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ。

  ᦺᦓ ᦌᦱᧂ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ; ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧖ ᦑᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᧓᧗ ᦑᦲᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦖᦸᧉ ᦃᦸᧄᧉ ᦀᦸᧄ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦍᦳᧂ ; ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦺᦉᧈᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞  ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ 。

  (ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ、 ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧉ )

3b-00副本.jpg