new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦣ ᦣᦾᧉ ᦱ᧘ ᦷᦎ

作者: 时间:2019-09-27 17:33:15

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦵᦉᧆ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧘ ᦷᦎ。 

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦓ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦣᦲᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦠᧃᧉ ᦷᦣ ᦙᧆ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦚᧁᧉ,ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦣ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ。 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ, ᦈᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ 。 ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ,  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ, ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ  ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦠᧃ ᦷᦣ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦱ᧘ ᦷᦎ。

 ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、ᦕᦴᧉ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦙᧇ  ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦚᧁᧉ ᦺᦡᧉ ᧗ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ  ᦍᧂᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦙᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦣ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦑᦲᧈ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦣ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦉ ᦠᦻ ᦺᦔ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦑᧂ ᦆᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦃᧁᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᧓ ᦗᦸᧅ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᧁ ᦷᦣ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ。       (ᦶᦋᧂ ᦷᦚᧂᧈ ᦘᦲᧃᧉ)