new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ “ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”

作者: 时间:2019-09-27 17:32:19

3b-4 (2).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦰᦲ ᦂᦱᧃ“ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦞᧃ ᦓᦱ . ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ‘ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ’ ”。 

   ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ, ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧙᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ, ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦶᦡᧂ 、 ᦉᦳᧇ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦶᦡᧂ, ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦐᧂ ᦉᦹ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ》, ᦈᦹ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ  》; ᦖᦴᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦗᦱ ᦂᦸᧂᧉ ᦉᦲᧆ ᦓᧄᧉ、 ᦕᦱᧅ ᦷᦉᧅᧈ、 ᦖᦸᧉ ᦒᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ; ᦖᦴᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᧓ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦳ ᧕ ᦕᦂᦱᧃ 》᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧕᧐ ᦏᦳᧂᧈ ᦔᦻ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦑᦲᧈ ᦔᦻ, ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ “᧔ ᦵᦞᧂ ”ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆᦒ ᦓ ᦒᧄ、 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。    (ᦒᧁᧉ ᦌᦲᧃᧈ)