new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2019-09-27 17:31:19

  3b-6.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧉ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦎᦱᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦎᦱᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦶᦕᧈ  ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ 。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂᧈ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦁᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ,  ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧂ。ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᧕᧓ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。

 (ᦀᦲᦰ ᦋᧂᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)