new tai | old tai | 中文

ᦺᦓ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦇᦱ ᦋᦱᧂᧉ

作者: 时间:2019-09-27 17:30:32

3b-2 (2).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦆᦻ ᦨᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕᦴᧉ ᧑, ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦖᦱᧃᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦂᧅᧈ ᦟᦲᧄᧉ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ  ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦉᦳᧃ ᦺᦞᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦂᧅᧈ ᦟᦲᧄᧉ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦇᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆ ᧑, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧓᧔ ᦵᦆᦲᧉ ᦔᦻ ᧕。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦉ ᦠᦻ ᦗᦱ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ, ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉᦺᦓ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦇᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦢᦳᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦴᧈ。

  (ᦙᧁᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦊᦲᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)