new tai | old tai | 中文

ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙᧈ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2019-09-05 09:38:30

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ  ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ  ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞  ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ “ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ  ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦊᦴᧈ” (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )。

  ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ , ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦲᧆ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ,ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ  ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,  ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ  ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ 。 ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ, ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧘᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦻ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。          (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦒᦳᧂᧉ)