new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ

作者: 时间:2019-08-30 09:45:34

 3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦅᦳᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧒ ᦟᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᧕ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ“ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ、  ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”, ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ  ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ“ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ” ᦠᧃᧉ, ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦚᦴᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ、 ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ。 ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ  ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ、 ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、 ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、 ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ App ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦟᦃᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ“ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ  ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ  ᦡᦲ、 ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、 ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ ᧞ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦡᦲ, ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ, ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。         (ᦷᦟᧉ ᦟᦱᧃᧉ)