new tai | old tai | 中文

ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᧁ ᦓᦱᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦅᧁᧈ

作者: 时间:2019-08-30 09:44:25

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦀᧁ ᦓᦱᧆ ᦺᦝ ᧔ ᦢᧂᧉ、 ᦓᦱᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦑᦲᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦱ᧔ ᦢᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ  ᦙᦱ  ᦶᦅᧁᧈ。

  ᦶᦎᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦙᦱ,ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ  ᦓᦱᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦑᦲᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ、ᦓᦱᧆ ᦺᦝ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻᦔᦱᧂ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᦱᧆ 、 ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦠᦹᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ  ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、 ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ, ᦏᦹ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ“ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧆ ᦜᦸ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ、 ᦍᦸᦰ ᦓᧄᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᦀᧁ ᦓᦱᧆ、 ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ  ᦵᦵᦅᧁᧈ。

  (ᦘᦳᧂᧉ ᦃᧁᧈ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)