new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦈᦲᦰ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦵᦵᦝᧆ

作者: 时间:2019-08-23 15:54:56

3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ “ ᦈᦲᦰ  ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦶᦝᧆ 、 ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦜᧂ、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ” ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦂᦱᧃ  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ, ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ  ᦎᦲᧄ ᦒᦲ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦈᦲᦰ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦝᧆ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦹ ᦓᦱᧆ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦂᧁᧈ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ 。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦈᦲᦰ  ᦢᧂᧉ ᦓᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᧒ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧒᧒ ᦢᧂᧉ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦓᦱᧆ ᦺᦝ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧒ᦱ ᦢᧂᧉ、ᦓᦱᧆ ᦟᦳᧄ ᧖᧓ ᦢᧂᧉ、 ᦵᦉᦲᧈ ᦑᦲᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦢᧂᧉ、 ᦓᦱᧆ ᦺᦝ ᧒᧘ ᦢᧂᧉ、ᦓᦱᧆ ᦔᦴᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦢᧂᧉ ᧑、 ᦓᦱᧆ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦢᧂᧉ ᧑、 ᦓᦱᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧓᧘ ᦢᧂᧉ; ᦈᦲᦰ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧓᧐ ᦖᦱᧅ、 ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦋᦹᧃ ᧔ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦖᦱᧅ、 ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧒᧕ ᦖᦱᧅ 。 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦼ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᧄᧉ ᦵᦌᦲᧁᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ、 ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ。 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦶᦩᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ   ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ、 ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅ ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ  ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᧞ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂ ᦐᦲᧄ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦩᧃᧉ ᦺᦊᧈ。 ᦷᦣᧂ  ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦘ ᦤᦱ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦲ ᦓᦱᧆ、 ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ,ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ, ᦈᧅ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᦘ ᦤᦱ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦓᧃᧉ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦤᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ 。 ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。 ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆᧈ ᦶᦎᧂ ᦓᦱᧆᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ  ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ。 ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ , ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ、 ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ、ᦆᧄ ᦠᦱ ᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ, ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ , ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。

  ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ “ᦍᦱᧄ ᦍᦱᧇ ᦓᦹᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ”, ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ、 ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᧞ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ, ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ  ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦁᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ 。ᦂᦱᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈᦗᦸᧂᦰ ᦢᧂᧉ ᦓᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧕᧘ ᦢᧂᧉ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦓᦱᧆ ᦺᦝ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧔᧔ ᦢᧂᧉ、 ᦓᦱᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦑᦲᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ  ᧔ ᦣᦾᧉ ᦱ᧔ ᦢᧂᧉ、 ᦓᦱᧆ ᦟᦳᧄ ᧒᧖ ᦢᧂᧉ、 ᦓᦱᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧖᧕ ᦢᧂᧉ, ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧔ᦱ ᦖᦱᧅ, ᦘ ᦙᦲᧆ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧘ ᦵᦏᧃᧈ。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᧂᧉ ᦓᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ  ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦢᧂᧉ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦓᦱᧆ ᦺᦝ ᧘᧒ ᦢᧂᧉ、 ᦓᦱᧆ ᦟᦳᧄ ᦍᦹ ᦵᦜᧅ ᦎᦲᧂᧈ ᧔᧘ ᦢᧂᧉ、 ᦓᦱᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧒᧐ ᦢᧂᧉ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ、 ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦈᦲᦰ ᦓᦱᧆ ᦶᦝᧆ、 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦻᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ  ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦓᦱᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ、ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ、 ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ  ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、  ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ、 ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᧟ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦶᦢᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ ᦅᦳᧃ, ᦂᦱᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦊᦴᧈ  ᦙᦲ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ  ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ  ᧞ ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦟᦰ ᦶᦝᧆᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ , ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。

 (ᦈᦲᧈ ᦞᦼᧈ、 ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦟᦲᧃᧉ)