new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦺᦑ

作者: 时间:2019-07-26 15:40:11

 3b-4.jpg

   ↑ᦆᦴᦉᦸᧃ᧞ᦟᦴᧅᦉᦲᧅᦘᦸᧄᧈᦂᧃᦗᦰᦍᦰᦃᧇ

 ᦞᧃ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦞᧃ ᧑,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᧆ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧃᧉ。ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᧞ ᦵᦉᧂ ᦀᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦵᦠᦲᧃᧉ。 ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦵᦉᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ,ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦦᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ ᦌᧅ ᦵᦵᦋᧃ ᦎᦲᧄ ᦺᦞᧉ,ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦗᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦠᧃᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦀᦱᧃᧈ ᦀ ᦃ ᦟᦰ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦊᦴᧈ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦠᦱᧅ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦁᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦔᦲ ᦱ᧙᧕᧖ ᦷᦎ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ, ᦔᦲᧃ “ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦵᦉᧂ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ”、ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ。 ᦵᦵᦙᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ: ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦁᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ、ᦆᦱᧁ ᦵᦵᦁᧆ ᧑ ᦵᦔᧃᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ? ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦷᦋᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

ᦛᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦂ ᦟᧂ ᦎᦸᧂ,ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ

ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦞᦱᧈ:ᦺᦓ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ,ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦂᦲ ᦓᧃᧉ。ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦔᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ。ᦣᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ、ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦉᦱ 、 ᦀᦸᧅᧈ ᦞᧆ ᦉᦱ 、ᦑᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ、 ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ、 ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ、 ᦜᦸᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦀᦳᧃᧈ。ᦅᧄ ᦃᧇ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦃᧇ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ、ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ、ᦵᦑ ᦗ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᧞ ᦆᦱᧁᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦟᧂᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧇ ᦓᧃᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᦸᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦵᦙᦲᧈ ᧒ ᦎᦸᧈ ᧒ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦴ ᦃᧇ ᦙᦹᧂ ᦎᦸᧇᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦕ ᦊᦱ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦓᧂᧈ ᦝᧂ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦐᦲᧄ ᦺᦈ ᦝᧂ,ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦎᦱᧄ ᦠᦴ,ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦗᦻᧈ ᦅᧄ ᧟。

ᦗᦸᧈ ᦢᦲᧆ ᦎᦱ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ  ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦁᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦠᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑。 ᦔᦲ ᦱ᧙᧕᧘ᦷᦎ,ᦗᦸᧈ ᦢᦲᧆ ᦎᦱ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦵᦙᦲᧂ ,ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦵᦙ ᧞ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦁᧃᦁᦱ ᦍᦳ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ, ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦉᦻ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦠᧃᧉ, ᦎᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᧞ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᧂᧈ ᦂᧃ。ᦔᦲᧃ ᦱ᧙᧗ᦱ ᦷᦎ,ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦙᦱ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦰ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᦺᦔ, ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦊᦱᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦺᦣᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ,ᦀᧁ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦵᦟᧅ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ。ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ,ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦟᧁᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ 。ᦙᦲ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦴᧅ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦗᦸᧈ ᦢᦲᧆ ᦎᦱ。ᦟᧅ ᦂ ᦵᦵᦑᧉ ᦗᦸᧈ ᦢᦲᧆ ᦎᦱᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧟,ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦅᦳᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦵᦵᦑᧉ,ᦷᦣᧂ ᦃ ᦊᦻ ᦵᦉᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦔᦾᧈ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈᦵᦉᧈ ᦵᦉᧈ。ᦝᧂ ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦗᦸᧈ ᦢᦲᧆ ᦎᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦺᦑ ᦷᦎ ᧑ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂᦵᦵᦆᧃᧉ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦏᧄ。

ᦣᦴᧉ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦵᦉ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦙᧈ,ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ᦋᦱᧆ ᦣᦴᧉ ᦺᦈ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦵᦵᦑᧉ。 ᦔᦲ ᦱ᧙᧗᧔ ᦷᦎ,ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦺᦔ ᦎᧂᧉ ᦃᧃ ᦀᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦋᦹᧉ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦃ ᦐᦱᧃ ᦋᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦆᦴ,ᦎᧂᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᧞ ᦜᧄᧈ ᦵᦉᧂ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦺᦑ。ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦔᦲ ᧑ ᦵᦑᦲᧈ,ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦅᦸᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦺᦡᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦁᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᧟。 ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ , ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦋᦱᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦂ ᦟᧂ ᦎᦸᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲ ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦷᦙᧃᧈ ᦞᦸᧃ ᧞ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦁᧃ ᦃᧇ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧇ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ、ᦃᧇ ᦀᦳᧃᧈᦑᦳᧃ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦁᦱ ᦟᦱᧄ、ᦃᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦷᦙᧆ ᦵᦡᦲᧃ ᧞ ᦃᧇ ᦀᦳᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ……ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦌᦻ ᦗᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ。

 ᦉ ᦖᧅ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ,ᦃᧃ ᦒᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇᦷᦋᧈ ᦷᦎᧅ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦱᧃ

ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦟᧃᧉ,ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦉ ᦙ ᦆᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈᦑᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦅᦳᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦔ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦀ ᦵᦙ ᦟᦲᧉ ᦂᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᧞ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ。ᦅᧄ ᦃᧇ、ᦅᧄ ᦺᦘ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ。ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧙ ᦷᦎ,ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ” ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ。

ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦃ ᦐᦱᧃ ᦋᦾᧉ、ᦃ ᦐᦱᧃ ᦀᦲᧃᧈ、ᦗᦸᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦳᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦋᦾᧈ ᦋᦾᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ、ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦺᦔ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ,ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ,ᦠᦱᧅ ᦙᦱ ᦎᦸᧈ ᦎᧄ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦓᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ,ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦍᦱᧁᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦈᧅ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦁᧃ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᧈ ᦵᦉ ᦠᦻ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱᦎᦱᧄ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ。ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ,ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦷᦀᧃᧉ ᦺᦔ。ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᧞ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ。

ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦗᦸᧅ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦍᦴᧉ ᦑᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧞ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ “ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧙ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ”“ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ  ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱ ᦵᦕᧂ” ᦓᧃᧉ,ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦉᦸᧃ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦠᦳᧄ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦺᦑ,ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦸᧆ、ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦇᦻᧈ ᦍᦱᧅ、ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦙ ᦷᦍ ᦙᦱ ᦉᦸᧃ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᧇ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦉᦲᧅ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。

  ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ, ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ , ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ, ᦉᦸᧃ “ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦓᦾᧉ” ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦲ ᧔ᦓᧃᧉ 。 ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦞᦱᧈ :“ᦵᦙᦲᧈ ᦠᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦺᦞᧉ ᦎᦲᧄ ᦵᦕᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦉᦻ ᦎᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦊᦴᧈ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦓᧅ ᦓᦾᧉ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧃᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦺᦞᧉ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦺᦆᧈ ᦀᧁ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ 。”ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ , ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂᦵᦌᦲᧁᧈ ᦟᦴᧅ ᦉᦲᧅ ᦺᦞᧉ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦣᦸᧆ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦑᦲᧆ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟᦴᧅ ᦉᦲᧅ ᦟᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ, ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦊᧈ ᦑᦹᧅ ᦺᦡᧉ ᧓᧐ ᦔᦲ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᧖ ᦔᦲ,ᦗᦻ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ。

 ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ:“ᦁᦱ ᦍᦳ ᦃᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦑᦹᧅ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ, ᦉᦲᧃ ᦈᦹᧈ ᦡᦲ,ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦡᦲ。” ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ ,ᦀᧁ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ、ᦅᧄ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦲᧂ, ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦋᦱᧆ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。 ᦗᦸᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦍᦲᧂ ᦷᦎ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧘ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦣᦲᧄ ᦷᦎ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ,ᦙᧃ ᦙᦱ ᦵᦣᧃ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦐᧂᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ,ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ、ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᧞ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ,ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦘᦸᧂᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦙᦱ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦲᧂ。”ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦠᧃᧉ,ᦃᧁ ᦀᧁ ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ 《ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ》 《ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ 》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ,ᦠᦳᧄ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦃᧇᦃᧁᧈ ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦩᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱᦵᦵᦠᧂᧈ ᦃᧁ  ᦓᧃᧉ。

(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ、   ᦙᦱ ᦵᦵᦌᧃᧈ)