new tai | old tai | 中文

ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦠᧆ ᦠᦴ ᦶᦠᧂᧉ

作者: 时间:2019-07-26 15:37:44

   3b-1.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦂᦳᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦠᧇ ᦺᦞᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉᦶᦎᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᦔᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦉᧂ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦟᦲᧄᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦵᦠᧆ ᦠᦴ ᦶᦠᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ  ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦟᦲᧄᧉ ,ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᧓᧐ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦉᧂ ᦂᦱ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦑᦹᧅ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦴᧈ。    (ᦙᧁᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦊᦲᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)