new tai | old tai | 中文

ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ

作者: 时间:2019-07-19 16:10:39

 3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ  “ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ、 ᦓᧇ ᦏᦹ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ” 。 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ 、 ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦓᧃᧉ, ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ 。 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦎᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ  ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ” , ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ  ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦖᧈ。

   (ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦋᦻ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)