new tai | old tai | 中文

ᦉᦳᧂᧈ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦛᧆ ᦺᦀᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ

作者: 时间:2019-07-19 16:09:32

  3b-1.jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦲᧃ ᦛᧆ ᦔᦲᧃ ᦺᦀ 、 ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ 。ᦵᦗᦲᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦟᦱᧄᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦛᧆ ᦺᦀ , ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦛᧆ ᦺᦀ ᦓᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧉᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧕ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᧁ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ,ᦈᦹᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ, ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、 ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦛᧆ ᦺᦀ。

  (ᦶᦍᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦟᦲᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)