new tai | old tai | 中文

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ

作者: 时间:2019-07-19 16:08:41

 3b-2.jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦁᧃ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、 ᦙᧁ ᦜᧁᧉ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ。 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧞ ᦵᦉ  ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦓᧃᧉᦈᦹ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 (ᦵᦌ  ᦨᦱᧂᧈ ᦩᦱᧉ /ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)