new tai | old tai | 中文

ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ ᦞᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ”

作者: 时间:2019-07-16 17:32:20

  3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ “ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦑᦱᧃᧈ; ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ, ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦞᧃ ᦡᦲ, ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ” ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦷᦙᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦷᦙᧃᧈ ᦺᦈ 。 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦞᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓᧒  ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦞᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ”, ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦶᦒᧉ ᧒᧒ ᦋᦲᧁᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ、 ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、 ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦃᦸᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦝᦱᧉ、ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦰ ᦶᦋᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧙ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ, ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ 、 ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴ ᦒ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ 、 ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、 ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ  ᦁᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦌᦲᧂᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦛᦼᧈ ᦉᦹᧈ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ,  ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦀᦲᧇᧈ ᦒᦲᧂ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ , “ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ”᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦈᦹ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦎᦸᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦍᧂ ᦚᦱᧉ ᦔᧃ ᦗᦸᧇ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ “ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦸᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ” ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦉᧂ ᦆᦰ ᧖ ᦎᦳᧃ。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)