new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑

作者: 时间:2019-07-16 17:29:39

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦷᦟᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦱ᧕ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ  。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ  ᦷᦟᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦻ ᦣᦸᧂᧉ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦀ ᦵᦟᦲᧄ ᦵᦉᦲᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞  ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᧟ ᦔᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ、ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,  ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦃᧇ KTV  ᦶᦀᧇ ᦶᦃᧅᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ  ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦚᧁᧉ ᦑᦸᧂᦰ、ᦷᦍᧅ ᦍᦳᧃ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,  ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦀᧉ ᦂ ᦜᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ  ᦷᦟᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦻ、 ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᦰ ᦶᦅᦰ“ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ”ᦜᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦟᦲ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦘᦲᧃᧉ 、 ᦟᦲ ᦊᦲᧈ ᦗᧁ (ᦶᦎᧆᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧁᧈ)   , ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ, ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦷᦟᧆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ  ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦌᧁ, ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦻ ᦨᦱᧃ, ᦈᦹ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ。

 ᦀᧁ ᦷᦟᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦻ 、 ᦟᦲᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦘᦲᧃᧉ 、 ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦷᦗᧅ , ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦲᧈ 、 ᦆᦴᧉ ᦵᦋᧉ ᦍᦲ、 ᦍᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦱᧂᧈ 、 ᦈᧁᧉ ᦝᦴᧉ ᦍᦲᧁ、 ᦌᦱᧂᧉ ᦷᦗᧈ 、 ᦞᦱᧂᧉ ᦆᦸᧉ ᦵᦞᧀᧉᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔ ᦟᦲᧉ ᦞᦱᧃ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ  ᦟᦲ ᦑᦳᧂᧈ、 ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦻ ᦍᦲᧃᧉ、 ᦑᦲᧂᧈ ᦊᦼᧈ、 ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧈ ᦵᦑᧆ、 ᦞᦱᧂᧉ ᦑᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦈᦳᧄᧈ ᦷᦗᧅ ᦂᦱᧃ, ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、 ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳ  ᦔᦲᧃ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ 、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᦱᧁ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞  ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑。 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、 ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦟᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦻ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦱ᧙ ᦔᦲ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᧒᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ 、 ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ;  ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ  ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦱ᧖ ᦔᦲ, ᦈᦹ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ  ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ、  ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ; ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ  ᦟᦲ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦘᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦱ᧕ ᦔᦲ, ᦈᦹ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ  ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ、  ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、 ᦷᦑᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ、 ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦷᦍᧅ ᦍᦳᧃ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦷᦑᧆ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦁᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᧙ ᦔᦲ ᦔᦻ ᧖ ᦵᦡᦲᧃ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦔᦻ ᧖ ᦵᦡᦲᧃ , ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ  ᧔  ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦁᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦐᧅ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ。

 (ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)

开展扫黑除恶 - 副本副本.jpg