new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者: 时间:2019-07-08 15:26:15

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦖᦴᧈ  ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ  ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦌᦱᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ “ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ 、 ᦉᦱᧂᧉ  ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ” 。

  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦳᧃᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦱ᧐ ᦔᦳᧂᧈ ᦔᦻ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ , ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ, ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦈᧇ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。

   (ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦋᦻ )