new tai | old tai | 中文

ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦙᧉ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ

作者: 时间:2019-07-08 15:25:29

   3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦔᧁᧈ ᦅᧃ ᧑ ᦕᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦒᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦈᧃ ᦠᦸᧄ ᦵᦟᦲᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ , ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦍ ᦵᦚᧆᧈ ᦷᦆ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦙᧉ ᦁᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦺᦙᧉ ᦶᦈᧃ ᦠᦸᧄ ᦵᦟᦲᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧔᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦙᧃᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ, ᦈᦲᧉ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧃᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。 

  (ᦌᦴᧈ ᦌᧁᧉ /ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)