new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ

作者: 时间:2019-06-21 09:11:28

 3b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。

 ᦅᧁᧉ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ, ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ“ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦩ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ、 ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ”。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ ᦓᧃᧉ, ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ “ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ、 ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ、 ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦎᦱ”, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ   ᦍᦱᧂᦔᦸᧆ  ᦁᧃ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᧃᧉ  ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦕᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦙᦹᧉ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ、 ᧒᧐ ᦆᧄᧈ、 ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦺᦓ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦶᦝᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ, ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦓᧇ ᦏᦸᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦟᦱᧂ ᦣᦸᧂᧈ  ᦓᧄᧉ ᧒ ᦚᦻᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ 、 ᦵᦕᧁᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ、 ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦶᦝᧆ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ ᦱ᧕ ᦗᦸᧅᦰ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦏᦸᧅᧈ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ, ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ, ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

   (ᦒᧁᧉ ᦌᦲᧃᧈ)