new tai | old tai | 中文

ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-06-21 09:10:00

 3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ, ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟᦶᦩᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。 

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᧒ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧁᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦒᦲ ᧗ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦎᦲᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ、 ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦀ ᦏᦺᦓ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,ᦠᦹᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ。

  (ᦩᦱᧂᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦶᦌᧃᧈ、 ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦆᧄ)