new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ

作者: 时间:2019-06-10 08:41:39

   3b-2.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂ ᦋᦹᧈ᧒᧓ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦞᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ, ᦟᦱᧂ ᦵᦖᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦠᧃ  ᦠᧃᧉ, ᦵᦕᧁᧉᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᧒ ᦚᧂᧈ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ  , ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ, ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ。 (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᧁ  ᦃᦸ、 ᦕᦱᧅ ᦷᦉᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ “ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ  ᦓᧄᧉ 、 ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ ” , ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦺᦓ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ 。 ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦋᦰ , ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

  (ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦗᦲᧂ)