new tai | old tai | 中文

ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-06-10 08:40:51

  3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、 ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦱ᧓ ᦙ ᦷᦍ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦆᧃᧈ ᦕᦲᧆᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦙ ᦷᦍ ᦓᧃᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ、 ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ、ᦠᧆ ᦠᦱᧃᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ。 

(ᦩᦱᧂᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦶᦌᧃᧈ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)