new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-06-10 08:40:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃ ᦨᦱᧂᧈ ᦆᦼᧈ、 ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦶᦌᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ, ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ 、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃ ᦨᦱᧂᧈ ᦆᦼᧈ、 ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦶᦌᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦎᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、 ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦃᧂ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦗᦰᦍᦰᦌᦰ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦠᦱ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃ ᦨᦱᧂᧈ ᦆᦼᧈ、 ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦶᦌᧂᧉ、 ᦀᦻᧉ ᦢᦸᧈ ᦶᦉᧂ、 ᦙᦲᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦑᦹᧅ, ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦃᦻ ᦌᦻ ᦶᦕᧁᧈ,ᦍᦸᦰ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦞᦱᧆ、 ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦟᧀ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᦻ ᦌᦻ ᦶᦕᧁᧈ。 ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦶᦜᧁᧈ ᦝᦴᧉ ᦶᦌᧁ、 ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ、 ᦎᦱᧃᧈ ᦃᦱᧃᧈ ᦍᦲᧁ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦍᦸᦰ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦂᦸᧂ ᦖᦸ、 ᦀᦲᦰ ᦠᦸᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦌᦻ ᦶᦕᧁᧈ。 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦶᦌᧂᧉ、 ᦶᦜᧁᧈ ᦝᦴᧉ ᦶᦌᧁ、ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ、ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ, ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦡᦲᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦑᦱ ᦍᦲᧉ ᦑᦴ ᦷᦗᧉ ᦋᦲᧈ; ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦶᦌᧂᧉ、ᦙᦲᧃ ᦨᦱᧂᧈ ᦆᦼᧈ、 ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ, ᦌᦹᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦌᦼᧈ ᦌᦻ ᦌᦲᧁᧉ ᦍᦲᧁᧉ ᦉᦲᧈ ᦋᦲᧈ ᦶᦎᧃᧈ, ᦋᧁᧈ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃ ᦆᦳᧂᧉ、 ᦌᦲ ᦷᦝᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦚᧁᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ、 ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦃᦼᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱᦱ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃ ᦨᦱᧂᧈ ᦆᦼᧈ、 ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦶᦌᧂᧉ、 ᦶᦜᧁᧈ ᦝᦴᧉ ᦶᦌᧁ、 ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦀᧁ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ、 ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、“ᦅᧄ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ”、ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᦸᧃ、 ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦐᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦂᧅ、 ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᦻ ᦶᦎᧄᧈ ᦵᦜᦲᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦙᦱ ᦉᦻᧉ ᦎᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ, ᦠᦱᧅ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ。

  ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃ ᦨᦱᧂᧈ ᦆᦼᧈ、 ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦶᦌᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦵᦂᧇ ᦀᧁ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦉᦳᧂ、 ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦇᦱᧃ ᦀᧁ ᦂᦴᧉ ᦐᦲᧉ ᦗᦸᧅ、 ᦔᦹᧆᧈ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦇᦱᧃ、 ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ“ᦅᧄ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ”,ᦀᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦑᦲ, ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ, ᦊᦱᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ, ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ、 ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻᧉ ᦊᦸᧅ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦶᦌᧂᧉ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、 ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ, ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦱ᧖ ᦔᦲ, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。 ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃ ᦨᦱᧂᧈ ᦆᦼᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、 ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ, ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦱ᧖ ᦔᦲ, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧙᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、 ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、 ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ, ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦱ᧓ ᦔᦲ, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧓᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦶᦜᧁᧈ ᦝᦴᧉ ᦶᦌᧁ、 ᦀᦻᧉ ᦢᦸᧈ ᦶᦉᧂ、 ᦈᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ、ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ、 ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦶᦈᧃᧈ、ᦘᦳᧂᧉ ᦷᦗᧈ ᦍᦲᧃᧉ、 ᦌᦲ ᦷᦝᧂᧈ ᧘ ᦅᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、 ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦑᧆ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ, ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦱ᧕ ᦔᦲ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦔᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ , ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧕᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦎᦱᧃᧈ ᦃᦱᧃᧈ ᦍᦲᧁ、 ᦷᦆᧉ ᦛᦼᧈ、 ᦘᦳᧂᧉ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧃᧉ、ᦑᧁᧈ ᦃᦼᧈ ᦌᦳᧂᧉ、ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦞᦱᧆ、 ᦀᦲᦰ ᦵᦂᧂ ᦋᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒᧗ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ,ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦔᦲ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦔᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ, ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ。

  ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒᧓ ᦅᦳᧃ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦱ᧕ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ。         (ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦨᦱᧂᧈ)