new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᧁᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-06-10 08:39:30

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦈᦹᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ《ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ》,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ。

 (ᦘᦱᧃᧉ ᦶᦌᧁᧈ)

3b-0 .jpg